Styret

Design Region Bergen har et mangfoldig styre med målsetning om å representere en bredde innen FoU, nærings- og samfunnslivet i regionen.

I styret sitter per august 2018:

NAVN
FUNKSJON, BEDRIFT
 
VALGPERIODE
Inge Ådland
Styreleder, BTO                                  
 
2016—2018
Dóra Ísleifsdóttir
Styremedlem, UiB   2018—2020
Meghan Beaton Styremedlem, ANTI Bergen
 
2017—2019
Anne Faannessen Styremedlem, O. Kavli AS    
Mette Nygård Havre Styremedlem, Grønne verdier
 
2017—2019
Arne Abrahamsen
Styremedlem, NorPR
 
2017—2019
Bjørnar Vasenden
Styremedlem, Inventas
 
2018—2020

 Varamedlemmer

Askild Meltvik Varamedlem, Haltenbanken
 
2016—2018       
Silje Klepsvik
Varamedlem, Kaleidoscope Nordic
 
2018—2020       
Carl Henrik Persson Varamedlem, TTS
 

2017—2019     

 Valgkomité

Trond Bogsnes                  
Valgkomité, TTS                                               
 
2016-2018                
Jon Stang Volden
Valgkomité, Jacobs Douwe Egberts
 
2016-2018
Tone Hartvedt
Valgkomité, Invest in Bergen
 
2017-2019