Styret i Design Region Bergen

Valgt på generalforsamlingen 22. august 2019

NAVN
FUNKSJON, BEDRIFT
 
VALGPERIODE
Stine Karlsen
Styreleder, Keyteq AS          
 
2019 – 2021
Jon Skivenes
Nestleder, Knowit Experience   2019 – 2021
Harald Sævareid Styremedlem, Smart City - Stavanger Kommune
 
2019 – 2021
Åsne Ådland-Dale Styremedlem, Sparebanken Vest   2019 – 2021
Linn Mevold Styremedlem, BOB
 
2019 – 2021
Eli-Kristin Eide Styremedlem, oppnevnt av KMD   2019 – 2021
Linda Lien Styremedlem, oppnevnt av Bergen kommune   2019 – 2021
Anita Knutsdatter Isaksen Vara, Netlife Design   2019 – 2021
Siv Mundal Vara, Keyteq   2019 – 2021