Bergensregionen skal bli ledende i Norden innen designdrevet samfunns- og næringsutvikling

Om Design Region Bergen

Design Region Bergen (DRB) er en non-profit interesseorganisasjon som arbeider for økt strategisk bruk av design og anerkjennelse av designmetodikk som driver for bærekraftig samfunns- og næringsutvikling

Design Region Bergen administrerer klyngeprosjektet Human Innovation. Klyngen har ambisjon om å få status Norwegian Centre of Expertise (NCE) i 2018. Ved en slik status skal vi inn i det som kalles norsk næringslivs elitedivisjon. 

Menneskets rolle som driver i nærings- og samfunnsutviklingen er i sterk endring: Delingsøkonomi, sirkulære forretningsmodeller og nye, menneskeorienterte løsninger revolusjonerer sine markeder; våre felles samfunnsstrukturer, helsevesenet og det offentlige lever med stadig strengere krav om å tilpasse bruker- og pasientdrevne prosesser og tjenester; og nye, mer bærekraftige materialer kreves globalt for å oppnå et framtidsrettet samfunn. Samtidig muliggjør digitalisering og teknologiutvikling stadig større endringstakt.

Vestlandet er i en unik posisjon i europeisk sammenheng. Vi har Norges første og eneste Design Thinking-utdannelse, og vi huser Norges første designfestival. Industri 4.0, digitalisering og teknologiutvikling muliggjør og krever en stadig større endringstakt.

Vår stadig endrede virkelighet trenger ny kunnskap og ny kompetanse. Regionen huser en sterk designklynge som kan skilte med en bred vifte av relevante prosjekter fra både nærings- og samfunnslivet som viser nye måter å arbeide med kjente og ukjente problemstillinger. Verdens innovasjonstakt avhenger av enkeltmenneskets evne til å tenke nytt. Design Region Bergens øverste målsetning å styrke troen hos enkeltmennesket om at det å være eksperimenterende og annerledestenkende er mulig, og avgjørende, for suksess.

Design Region Bergen skal utfordre eksisterende sannheter og gjennomføre nyskapende prosjekter som andre ikke har mulighet til å gjøre. På denne måten vil vi fungere som en prosjektbank for utprøving av metoder som legger til rette for nye tanker i innovasjoner, i nye forretningsmodeller, og for å oppnå økt bærekraft og økt brukerfokus i samfunns- og næringslivet.