Design Region Bergen

Design Region Bergens skal gjøre Bergensregionen til den ledende i Norden innen designdrevet samfunns- og næringsutvikling.

Design Region Bergen (DRB) er en non-profit nettverksorganisasjon som arbeider for økt strategisk bruk av design.

DRB skal gjøre Bergensregionen til den ledende i Norden innen designdrevet samfunns- og næringsutvikling.

Våre oppgaver er å informere og inspirere, være pådriver og bringe mennesker sammen for å skape handling og nye designløsninger.

Vi er fire ansatte og driver DesignArena, Design Thinking Bergen-studiet og Raff Designuke.

DesignArena har en ambisjon om å få status Norwegian Centre of Expertise (NCE). Ved en slik status skal vi inn i det som kalles norsk næringslivs elitedivisjon.