Medlemskap

Design Region Bergen er en nettverksorganisasjon som arbeider for økt bruk av design. DRB representerer hele bredden av designfeltet både bedrifter og enkeltpersoner, som arbeider med, eller er opptatt av bruk av design. 

Vi arbeider kompetansehevende og nettverksbyggende, samt strategisk for å fremme økt synlighet og bruk av design i samfunns- og næringslivet.

Medlemskap Design Region Bergen

BLI BEDRIFTSMEDLEMBLI STUDENTMEDLEM

Student: 300
1-3 ansatte: 900
4 -10 ansatte: 1.300
11-30 ansatte: 2.600
31-100 ansatte: 4.500
over 100 ansatte: 9.000

(alle priser eks. mva.)

Medlemskap Human Innovation

BLI MEDLEM I HUMAN INNOVATION

Medlemskap i Human Innovation inkluderer medlemskap i DRB. For eksisterende medlemmer i DRB tilbys rabatt tilsvarende innbetalt kontingent.

1-3 ansatte: 4.560
4 -10 ansatte: 8.800
11-30 ansatte: 12.600
31-100 ansatte: 19.500
over 100 ansatte: 29.000

(alle priser eks. mva.)

Medlemskap i Design Region Bergen gir disse fordelene:

For bedriften:

  • Oppføring i bransjeregisteret
  • Stillingsannonser og prosjektutlysninger uten kostnad.
  • Synliggjøring på drb.no og tilhørende sosiale medier i form av nyheter og utlysninger.
  • Mulighet til å bli medlem i Human Innovation.

 

For bedriftens ansatte:

  • Medlemspris for alle ansatte på arrangementer og kompetansehevende tiltak i regi av DRB.
  • Invitasjon til møteplasser og nettverk arrangert av Design Region Bergen og DRBs samarbeidspartnere.

 

For Studenten:

  • Stillingsannonser og prosjektutlysninger uten kostnad.
  • Studentpris på arrangementer og kompetansehevende tiltak i regi av DRB.
  • Invitasjon til møteplasser og nettverk arrangert av Design Region Bergen og DRBs samarbeidspartnere.

Medlemskap i Human Innovation gir disse fordelene:

Som medlem i Human Innovation har du fortrinnsrett på Design Thinking-utdanningen, som student og case-eier.

Du får også tilgang til et nettverk av de fremste og mest engasjerte designleverandørene og -brukerne i regionen.

Som medlem i Human Innovation har din bedrift anledning til å delta som partner i konkrete innovasjonsprosjekter, og dere får tilgang til en rekke faglige arrangementer - både åpne og lukkede. I tillegg støtter dere klyngens arbeid for økt strategisk bruk av design, og økt forskning på designfaget. 

Alle tjenester som medlem i DRB er inkludert i Human Innovation-medlemskapet.

I Human Innovation ønsker vi velkommen medlemmer som:
- vil bli bedre og mer helhetlige designleverandører, eller
- vil bli bedre og mer helhetlige designbrukere/-kjøpere.

For å bli medlem i Human Innovation kreves det aktiv deltakelse i klyngen. Det er et minimumskrav på 30 timer egeninnsats i året. 

Søknad om medlemskap sendes til prosjektleder, og behandles av styret.