Bli medlem
Ta del i designfellesskapet på Vestlandet

Design Region Bergen (DRB) er en non-profit interesseorganisasjon som samler og utvikler Vestlandets designfellesskap. DRB-klyngen leverer designekspertise for en bærekraftig fremtid.

Design Region Bergen arbeider etter følgende visjon: 
Vestlandet skal være ledende i Norden på designdrevet verdiskaping som løfter samfunn og næringsliv inn i en bærekraftig fremtid.
 

Medlemskap Design Region Bergen

BLI BEDRIFTSMEDLEMBLI STUDENTMEDLEM

Student: 300
1-3 ansatte: 900
4 -10 ansatte: 1.300
11-30 ansatte: 2.600
31-100 ansatte: 4.500
over 100 ansatte: 9.000

Alle priser er eks. mva.

Medlemskap i Design Region Bergen gir disse fordelene:

For bedriften:

 • Oppføring i bransjeregisteret
 • Stillingsannonser og prosjektutlysninger uten kostnad.
 • Synliggjøring på drb.no og tilhørende sosiale medier i form av nyheter og utlysninger.
   
 • For bedriftens ansatte:
 • Medlemspris for alle ansatte på arrangementer og kompetansehevende tiltak i regi av DRB.
 • Invitasjon til møteplasser og nettverk arrangert av Design Region Bergen og DRBs samarbeidspartnere.


For studenten:

 • Stillingsannonser og prosjektutlysninger uten kostnad.
 • Studentpris på arrangementer og kompetansehevende tiltak i regi av DRB.
 • Invitasjon til møteplasser og nettverk arrangert av DRB og DRBs samarbeidspartnere.