Utstillingsåpning: Møllendalsveien 61. Nytt bygg for Kunst- og designhøgskolen i Bergen 2017 - 03.12.15

Utstilling om Kunst- og designhøgskolens nye bygg i Møllendal som er tegnet av arkitektkontoret Snøhetta. Bygget vil stå klart til innflytting 2. kvartal 2017.