Uniform, ANTI, Netlife Research og Niphat Wibulphan blant de nominerte i Visueltkonkurransen 2017