Tema: Etbalerersenteret

  • Etablerersenteret: 1-2-3 Startup

    Etablerersenteret: 1-2-3 Startup

    Etablerersenteret tilbyr en introduksjon til hva en må tenke gjennom når en starter opp bedrift, og tar for seg praktiske formaliteter ved å starte opp eget selskap

    LES MER