$pennkonferansen 2018

Dato & tid
29.05.2018 09:00 — 29.05.2018 16:30

Sted: Sentralen i Oslo

Fintech-konferansen Spenn retter oppmerksomheten mot gode brukeropplevelser

Publisert 03.05.2018

Temaet for Spennkonferansen 29. mai 2018 på Sentralen i Oslo er å løse folks hverdagsproblemer. Arrangøren Netlife trekker inn foredragsholdere fra helt andre bransjer for å inspirere til bedre digitale brukeropplevelser i bank, finans og forsikring.

Spennkonferansen er Nordens eneste som retter oppmerksomheten mot digitale kundeopplevelser i finansbransjen. Netlife mener at gode brukeropplevelser i bransjen kommer for mye i skyggen av teknologi. Det gjelder ikke minst under de mange fintech-konferansene.

Derfor har arrangøren valgt en ny vri for Spennkonferansen som i år går av stabelen for fjerde gang. Opp på scenen for å vise veien til bedre brukeropplevelser kommer foredragsholdere hovedsakelig fra helt andre bransjer enn bank og finans.

For eksempel vil daglig leder Even Heggernes i Nabobil vise hvordan selskapets kunder i praksis fungerer som levende reklameplakater. Silvija Seres vil gi råd til ledere i bank, finans og forsikring om sine forventninger i kraft av roller som styremedlem og investor. Senior rådgiver Jostein Magnussen i Netlife skal både være konferansier og rette oppmerksomheten mot å gjøre noe så trivielt, men viktig, som å løse folks hverdagsproblemer.

Beth Stensen vil vise designmetodikk for å bygge fremtidens kundeferd og digitale tjenester i fra kollektivtransportselskapet Ruter hvor hun er leder for nye kundetjenester. Tomas Prochazka fra Tink vil vise hvordan det svenske tech-selskapet har bidratt til å gjøre hverdagen enklere for 500.000 bank-kunder.

Helt fritt for bransjefolk blir det naturligvis ikke. Digitale kundeopplevelser-leder Lone Bonde og design manager  Anne Kristine Grønlund skal vise hvordan Gjensidige vil lykkes med designdrevet utvikling. Adm. dir. Lisbet K. Nærø i Fana Sparebank vil legge frem fordelene ved å være liten og kjapp. Muligheter og trusler i PSD2 blir debattert av daglig leder Marius Koestler i Quesnay  og Stacc-gründer Henrik Lie-Nielsen.

Les mer:

Netlife

Netlife setter brukeren i sentrum i sine leveranser av nettsteder, app-er og andre digitale tjenester. Selskapet leverer tjenester fra idé til gjennomføring, inkludert brukergrensesnitt og programkode fra egne utviklere. Netlife står blant annet bak Spennkonferansen for finans, Pulskonferansen for helsesektoren, Stormkast om digital omstilling og industrielle muligheter, og Webdagene for webfolk.

For nærmere informasjon, kontakt Gerd Stilloff Løland på 99 59 49 80