Sogn og Fjordane Kunstmuseum kjøper samlingen til Ralston & Bau