Søknadslunsj for det visuelle kunstfeltet

Dato & tid
14.01.2019 10:00 — 14.01.2019 12:00

Arrangementet er gratis men krever påmelding.

Sted: Bergen Kommune, Kaigaten 4