Søk støtte fra DOGA til å skape møteplasser i tomme sentrumslokaler