NODA søker prosjektleder i 50% stilling for et ettårig prosjekt om tjenestedesign