Invitasjon til forankringskonferanse for Bergen kommunes kulturstrategi 2015-2025

Dato & tid
03.12.2015 09:00 — 03.12.2015 15:00

Sted: Bergen Offentlige Bibliotek