Interimsstyret jobber videre basert på medlemsinnsikt