Første steg mot en mer effektiv og brukerorientert byggenæring