Oppstartsmøte i NSCC avd. Bergen

Påmelding

Tid
11:30 — 13:00

Arrangementet er gratis, men krever påmelding.

Sted: BTO, Thormøhlensgate 51