Etablererfond for Bergensregionen 2018

https://netflexapp.no/structures/data/edit-entry/12031/#

Etablererfondet støtter nyetablerte bedrifter med opptil 50 000 kroner

Publisert 15.05.2018

Er du gründer i oppstartsfase eller vurderer å starte ny virksomhet?

Faller du utenfor Innovasjon Norge sin ordning med «Etablerertilskudd til gründerbedrifter med vekstambisjoner og en forretningsidé som representerer noe vesentlig nytt i markedet»?
Da er du i målgruppen for å søke om støtte om inntil kr.50 000 for å gjennomføre de nødvendige tiltakene i tidlig oppstartsfase, for å gi deg kompetanse om marked og økonomi. 

Etablererfond følger “førstemann til mølla”prinsippet, så det løper til det er tomt.

Søk Etablererfond for Bergensregionen her.

Krav til søknaden

Søknaden om tilskudd må sendes elektronisk og inneholde:

 

  • Omtale av tiltak det er søkt om tilskudd til, inkludert målsettinger for tiltaket og relevans for formål med tiltaksordningen
  • Plan for gjennomføring, inkludert aktiviteter, tidsplan, organisering og samarbeidspartnere.
  • Forventet resultat
  • Budsjett for prosjekt/tiltak med finansieringsplan
  • Søknadssum
  • Andre relevante opplysninger søkeren mener er viktige for søknaden og andre opplysninger som er spesifikt i kunngjøringen.


Søkeren skal opplyse om virksomheten har søkt om, eller har mottatt offentlig støtte fra andre aktører. For eksempel, Innovasjon Norge.


Når tiltaket/prosjektet er gjennomført skal tilskotsmottaker levere en kort rapport med dokumentasjon på kostnadene. For eksempel, reisekostnader knyttet til markedsundersøkelse eller kurs, eller kvittering faktura knyttet til prototype, etc. 

Prosjektet eller tiltaket som det er søkt om midler til må være forankret i en eller flere av kommunene i den regionen det er søkt om tilskudd i(se liste over kommuner for Bergensregionen over). 
Prosjektet skal ha god kvalitet, søker skal ha god gjennomføringsevne og etableringen bør inneholde minst et årsverk. 

Midlene skal tildeles som tilskudd på inntil kr.50 000 til etablerere eller ny næringsvirksomhet som faller utenfor Innovasjon Norge sin ordning(Etablerertilskudd til gründerbedrifter med vekstambisjoner og en forretningsidé som representerer noe vesentlig nytt i markedet).

Tilskuddet blir gitt innenfor rammene av bagatellmessig støtte.