Design Region Bergen støtter næringskomiteens forslag om å flytte DogA-stillinger ut av Oslo