Delegasjonsreise til Kina med Bergen Filharmoniske Orkester