Blått hav – grønne forretningsmuligheter

Dato & tid
22.05.2018 09:00 — 22.05.2018 13:00

Sted: Mellomrommet hos BTO, Thormøhlens gate 51

Hvordan kan vi jobbe med havnæringene for til å skape mindre fotavtrykk ved å digitalisere, resirkulere, reparere og gjenbruke?

Publisert 03.05.2018

Hvordan kan samarbeid med forskere og andre bedrifter styrke satsing på bedriftens innovasjonsprosjekt?

Fremtidens forretningsmodeller er sirkulære fordi bærekraft gir konkurransefortrinn. Forskningsrådet utlyser nå 5 millioner til forundersøkelser av prosjekter som bidrar til bærekraftig verdiskaping og grønn innovasjon. Kickstart forprosjektet med dialog om pitch og få gode eksempler på samarbeid med FoU. Søknadsfristen er allerede 13.juni. Forprosjekt som får støtte kvalifiserer til å søke på hovedutlysningen på inntil 50 millioner kroner i februar 2019.

Bedrifter, bedriftssammenslutninger, næringslivsorganisasjoner og FoU-miljøer kan søke. Les mer her.

Les også: