Bergen kommune inviterer til plan- og designkonkurranse