Bak veggene: Uniform

Jan Otto Jacobsen og Rita Mostrøm Larsen.

Uniform er ikke uniform. Lær hva det strategiske designbyrået driver med, om feil som tyder på at man har gjort noe rett – og om stolene deres

Publisert 16.04.2018

Uniform er et Oslobasert strategisk designbyrå som har som ambisjon å utvikle tjenester og identiteter som betyr noe for folk – som forenkler, utfordrer og inspirerer. Uniform bruker design som strategisk virkemiddel for å bygge konkurransekraft for oppdragsgiverne deres. 

Hvorfor ble dere medlem i Design Region Bergen (DRB)?
– Designmetodikk og Design Thinking er sentrale verktøy i prosessene våre. Ingunn Aursnes, som er rådgiver hos oss, var en av de første studentene på Design Thinking-studiet hos NHH, HVL og UiB. Som aktiv alumni i DRB-nettverket var hun en pådriver for at vi meldte oss inn. Det er vi glad for. Fagnettverk, tverrfaglig input og samarbeid, er avgjørende for å lykkes i dag.

– Både tradisjonelle bransjer, offentlig sektor, og samfunnet generelt er preget av store endringer. For å løse de komplekse problemstillingene det medfører, må vi jobbe sammen, dele kunnskap og være modige. Gjennom Human Innovation har vi et fantastisk faglig nettverk for informasjon, kunnskap og sparring, som også åpner det for nye prosjekter og samarbeid. Som nettverksorganisasjon er DRB i en særklasse – en arena for samhandling som virkelig betyr noe.

Design thinknig-alumni Ingunn Aursnes jobber i dag som rådgiver i Uniform

Vi har gjort mange feil. I det at man strekker seg for å skape endringer ligger det litt implisitt at man kontinuerlig skal feile og lære underveis i prosessene. Det er nesten et premiss.

Kan dere fortelle om et prosjekt dere jobber med for øyeblikket?
– Vi har jobbet aktivt med å styrke posisjonen vår innen fremtidsrettet og brukerdrevet identitets- og tjenestedesign. Sammensetningen vår, med sterk tverrfaglige kompetanse, har bidratt til at vi har vunnet en rekke innovasjonsprosjekter. Et spennende eksempel, er innovasjonspartnerskapet med Bydel Stovner.

– Her jobber vi med innbyggerinvolvering og samhandling for å bedre oppvekstsvilkår, og skape fremtidens velferdssamfunn. Prosjektet handler om å bygge identitet både internt og eksternt – med fokus på åpenhet, inkludering, mangfold og samskaping.

Hva er dere mest stolt over?
– Samarbeidet med Fakultet for Kunst, Musikk og Design (UiB) står definitivt ut. Vi jobbet med oppdragsgiver over tid, og møtte deres utfordringer både internt og konsekvensene av utdannelsesreformen underveis. Innsiktsprosessen var omfattende, og resultatet; en gjennomarbeidet, forankret identitet som har blitt et verktøy for strategiske, overordnede valg. I essens er det en innovativ og menneskeorientert identitet, som klart posisjonerer fakultet. Vi er stolt over hvordan den lever og har relevans for organisasjonen, og så er det selvsagt gøy at løsningen har blitt verdsatt av bransjen både nasjonalt og internasjonalt.

Hva er den største feilen dere har gjort, hva lærte dere av det?
– Vi har gjort mange feil. I det at man strekker seg for å skape endringer ligger det litt implisitt at man kontinuerlig skal feile og lære underveis i prosessene. Det er nesten et premiss.

– Likegyldighet synes vi er verre. Da har oppdragsgiveren vår kastet penger ut av vinduet, og innsiktsarbeidet vårt kan umulig ha vært særlig godt. Det har vi heldigvis til gode å oppleve.

Hvem ser dere opp til?
– Det er kanskje en klisjé, men modig og engasjerte kunder inspirer oss. De som tar grep for å utvikle produkter og tjenester som engasjerer, berører og transformerer. Som tør å prioritere, velge fokus – velge bort. Det er avgjørende for konkurransekraft og innovasjonsevne.

– Vi kan bistå på veien, men til syvende og sist er det kundene som tar avgjørelsene.

Har dere noe på kontoret som er viktig for dere?
– For 20 år siden da Uniform startet opp, ble det tatt en avgjørelse som er relevant for oss den dag i dag. Da investerte selskapet i Herman Miller-stoler til alle ansatte. Det å sitte godt er en fantastisk følelse – og så viktig i hverdagen.

Hva ser dere frem til i vår?
– I mai flytter vi inn i nye lokaler med søsterbyråene våre, Hyper og OMG. Det samler tre spesialistmiljøer under samme tak, og vi blir en del av et større kompetansemiljø. Tverrfagligheten på tvers av byråer, er noe av det vi gleder oss til å dra nytte av i tiden fremover. 

 

Les også: