Ny rapport fra ANTI Bergen viser deltakereksplosjon, inntektsøkning og mer effektiv bruk av offentlige midler som følge av rebrandingen av Festspillene