Ny rapport fra ANTI Bergen viser deltakereksplosjon, inntektsøkning og mer effektiv bruk av offentlige midler som følge av rebrandingen av Festspillene

Stine Fantoft Berg

Skrevet av Stine Fantoft Berg
Prosjektleder og kommunikasjonssjef