Infomøte: Anskaffelse av fag- og prosessbistand til nye StimuLab-prosjekter

Dato & tid
18.06.2018 12:00 — 18.06.2018 15:00

Påmelding: Send en e-post til skh@difi.no med navn, rolle og arbeidssted.

Sted: DOGA, Hausmanns gate 16, Oslo