Frist: Skisseinnlevering, Innovasjonspratnerskap

Dato & tid
19.04.2018 23:55

Viktige datoer
5.-9. mars: Tilbud om individuelle Skype-møter med søkere

19. april: Frist for innsending av femsiders skisser (kl. 23.55)

3. mai: Første evalueringsrunde med rådgivende panel

23. mai: Annen evalueringsrunde med intervjuer for finalister

24. eller 25. mai: Vinnerne lanseres

Juni 2018: Prosjektstart


Innlevering av skisse
Skissen skal være på maks fem sider inkludert referanser. Søknaden skal ikke ha vedlegg.


Frist for skisseinnlevering
Send din skisse til post [at] innovasjonnorge.no innen 19. april 2018 (kl. 23.55).

Merk din mail med følgende saksnummer: 2018/102364

Innovasjon Norge støtter offentlig-private innovasjonspartnerskap med 35 millioner kroner i 2018

Publisert 12.02.2018

Innovasjon Norge søker modige og ambisiøse norske kommuner og etater som er på jakt etter helt nye løsninger, og lyser ut 35 millioner kroner til nye innovasjonspartnerskap i 2018. 
 

Hva er innovasjonspartnerskap?

I et innovasjonspartnerskap går offentlige og private virksomheter sammen for å utvikle helt nye løsninger på dagens og fremtidens samfunnsutfordringer.

Ordningen er både en juridisk anskaffelsesprosedyre forankret i Lov om offentlige anskaffelser og en arbeidsmodell for dialog og innovasjonssamarbeid med næringslivet. Målet er å utvikle helt nye produkter og løsninger som i dag ikke finnes på markedet. Et innovasjonspartnerskap har utgangspunkt i behov, krever topplederforankring og inkluderer næringsliv og offentlig sektor både i behovsforståelse og under løsningsutforming.
 

Hvem kan søke?

Offentlige virksomheter som forvalter samfunnsoppgaver, som kommuner og etater. Private aktører kan ikke søke. Målet er å gi 3-5 prosjekter risikoavlastning og veiledning til å gjennomføre innovasjonspartnerskap sammen med næringslivet. Det er søkervirksomheten som mottar tilskuddet og forvalter prosjektmidlene (evt. på vegne av prosjektgruppe).
 

Hva ser Innovasjon Norge etter?

 • Samfunnsutfordring:
  • Prosjektet vil løse et betydelig problem som omfatter flere interessenter.
  • Problemet må kunne løses i samarbeid med næringslivet.
  • Alle temaer knyttet til offentlige behov og utfordringer er aktuelle. Noen eksempler kan være helse/velferd, grønne løsninger, mobilitet og grønn samferdsel, samfunnssikkerhet og smartere forvaltning. 
 • Verdiskapingspotensial for næringslivet: Det er et vesentlig marked både nasjonalt og internasjonalt for gode løsninger.
 • Gjennomføringsevne: Prosjektet er forankret i toppledelsen hos de offentlige virksomhetene og er en del av en langsiktig strategi med tydelige ambisjoner om en investering/anskaffelse.
 • Prosjekter hvor flere offentlige virksomheter samarbeider om felles utfordringer.

Se her for evalueringskriterier
 

Prosjektkostnader

Midlene fra Innovasjon Norge skal i hovedsak gå til å finansiere utviklingskostnader til bedriftene som vinner konkurransen om å utvikle ny løsning. Tilskuddsmottaker har anledning til å benytte 10 % av midlene til å dekke eksempelvis følgende kostnader:

 • Designkompetanse, tjenestedesign, fasiliteringskompetanse etc. for å sikre kompetente ressurser som kan bidra med å kartlegge behovet og gjennomføre markedsdialogen.
 • Andre utgifter relatert til prosjektet som for eksempel leie av lokale, utstyr, møtekostnader etc. kan også dekkes, men ikke utgjøre en betydelig andel.
 • Vi krever at prosjektet setter av egne midler til å finansiere en intern prosjektleder.
 • Anskaffelse av nytt produkt eller en ny tjeneste er ikke en del av prosjektbudsjettet.

Vi vil gå inn i forhandlinger om en samarbeidsavtale med vinnerne. Detaljer rundt prosjektbudsjettet vil da diskuteres.
 

Hva får de som vinner?

 • Hjelp til å rigge en god og trygg prosess.
 • Tilgang på innovasjonskompetanse, anskaffelseskompetanse og annen relevant bistand fra Innovasjon Norge, Leverandørutviklingsprogrammet og Difi.
 • Hjelp til å sikre deltakelse fra gode innovative bedrifter og klynger.
 • Risikoavlastning fra Innovasjon Norge for å delfinansiere et eller flere konsortier som vinner konkurransen om å utvikle ny løsning.
 • Bidrag til å fasilitere de to første fasene av innovasjonspartnerskapet (behovskartlegging og markedsdialog).
   

Innlevering av skisse

 • Skissen skal være på maks fem sider inkludert referanser. Søknaden skal ikke ha vedlegg.
 • Frist for skisseinnlevering: Send din skisse til post@innovasjonnorge.no innen 19. april 2018 (kl. 23.55). Merk din mail med følgende saksnummer: 2018/102364

 

Les mer om ordningen og ofte spurte spørsmål her.