Design får større plass i kjernestrategier på tvers av næringslivet