Stiller ut bærekraftig design på Nordens største møbelmesse

De 11 bachelorstudentene som skal til Stockholm er fra venstre bak: Lea Rahel Hess, Martine Tislevold Odland, Ali Gallefoss, Imkeliene Boersma, Madelene Holten Larsen, Kristine Matland, Marthe Høyheim Lægreid, Karoline Gullaksen, Lina Haveland, Janne Seljelid, Silje Tombre. Foto: Alric Ljunghager

11 bachelorstudenter ved Fakultet for kunst, musikk og design stiller ut på Stockholm Furniture & Light Fair, som er den viktigste arenaen for møbelprodusenter og designere i Norden.

Publisert 08.02.2018

Det er femtende gang studenter fra Institutt ved design ved Fakultet for kunst, musikk og design (KMD), Universitetet Bergen, (tidligere Kunst- og designhøgskolen i Bergen) deltar.

Se studentenes prototyper her.

FRAMES, Ali Shah Gallefoss

MANAWA, Madelene Holten Larsen

I år presenterer studentene objekter som på ulike måter tar utgangspunkt i de bærekraftige målene til FN: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag uten å ødelegge fremtidige generasjoner muligheter til å dekke sine. Objektene er full skala prototyper som utforsker ulike måter å møte fremtidenes krav på. Noen har jobbet med restmaterialer fra produksjon, noen med selvreproduserende og andre har fokusert på samtalen rundt bærekraft.

– Stockholm Furniture & Light Fair er en svært viktig arena for studentene å vise seg fram på. Det etablere kontakter mellom studenter og produsenter, noe som i mange tilfeller har ført til at de utstilte prototypene har endt opp som ny design på messen neste år, sier prosjektleder Steinar Hindenes, designprofessor ved Fakultet for kunst, musikk og design (KMD). 

De elleve studentene går tredjeåret på bachelorstudiet i design med fordypning i møbel- og romdesign/interiørarkitektur ved KMD. Disse er: Ali Gallefoss, Imkeliene Boersma, Janne Maria Seljelid, Lea Rahel Hess, Lina Haveland, Karoline Gullaksen, Marthe Høyheim Lægreid, Madelen Holten Larsen, Martine Tislevold Odland, Silje Tombre

Alle foto: Alric Ljunghager

Stockholm Furniture & Light Fair

Stockholm Furniture & Light Fair er verdens største møteplass for skandinavisk møbel- og lysdesign, og foregår i år fra 6. - 10. februar 2018.

Her får studenter og nyetablerte designere en unik mulighet til knytte kontakter med produsenter og til å vise seg fram for presse og andre innenfor bransjen.

Stockholm Furniture & Light Fair har i dag posisjonert seg som den viktigste messen for skandinavisk design i verden.