Idealister skal designe drømmebyen

Alexandre Bau og Birgitta Ralston. Foto: Andreas Eikeseth Nygjerd

Med 500 000 kr fra Innovasjon Norge i baklommen vil duoen bak Ralston & Bau designe framtidens nabolag

Publisert 23.01.2018

Paret som de siste 15 årene har bodd og arbeidet fra Dale i Sunnfjord startet Ideal Lab i 2010. De har jobbet sammen med lokalsamfunn og kommuner, for å utforme løsninger på samfunnsproblemer med andre i tverrfaglige grupper. Nå har initiativet ved navn The Ideal Lab  mottatt 500.000 kroner i støtte fra Innovasjon Norge, for å jobbe med det de kaller Ideal Design Process og oppstart av pilotprosjektet «Ideal Village».

Ideal Design Process er et metodeverktøy som bygger på Design Thinking*, men med ekstra fokus på «det store bildet» – altså, å se problemstillingen i en større sammenheng og som verktøy for å oppnå bærekraftige framtidsscenario og løsninger både for folk, planeten og i et forretningsperspektiv. I prosjektet Ideal Village benytter de metoden for å skape inkluderende nabolag, som er utformet for og med de ulike menneskene som bor der og bruker området.

– Vi er i dialog med flere kommuner som ønsker å igangsette Ideal Village og håper å starte opp ett eller flere prosjekter i løpet av de kommende månedene, sier Birgitta Ralston, som sammen med Alexandre Bau er initiativtaker bak prosjektet.

*Design Thinking

Design Thinking er en praktisk, menneskesentert, prototypedrevet metode for innovasjon som mikser perspektiver fra ingeniørfag, økonomi og designfaget. Gjennom en kreativ, tverrfaglig og iterativ prosess har Design Thinking som mål å avdekke reelle brukerbehov og tenke utenfor boksen for å utvikle løsninger som treffer mennesker på deres premisser.

Et bærekraftig perspektiv

– Ideal Village har som mål å forme vårt framtidige samfunn; en ny type mangfoldig bygd, nabolag, byggefelt eller tettsted som vil adressere klima- og samfunnsutfordringer. I en ideelle bydel skal økosystem rundt sted og folks behov henge sammen. Det er en kompleks oppgave som krever samspill og leveranser utover god arkitektur, forklarer Ralston.

Kunstsenteret Le Magasin i Grenoble har tildelt Ralston & Bau et tre-årig kunststipend for å etablere et prototype laboratorium for Ideal Village.

Hvordan kan vi skape samfunn der innbyggerne som er der fra før, og de som kommer inn som nye innbyggere skal kunne jobbe sammen for et idealsamfunn?

Ideal Village er opptatt av å ha fokus på det estetiske: «Kulturell forankring med estetisk variasjon,» spesifiserer Ralston. I prosjektet ønsker Ralston & Bau å gå bort fra typiske byggefelt vi ser i dag hvor en bygger mange liksartede bygninger uten å involvere de som skal bo der, eller inspirere seg av den lokale konteksten. Enten det er nye nabolag eller eksisterende, vil Ideal Village inkludere menneskene som bor og bruker stedet, sammen med kommuner og utbyggere for å skape samfunn med innhold. 

– Intergenerasjonelle konsepter, deleøkonomi, nye lokale økosystem og bærekraftige energiløsninger er tematikk som vil være viktig i Ideal Village. Det er mange som arbeider med og har høy kompetanse på disse områdene, derfor inviterer vi med kunnskapsmiljø og samarbeidspartnerene som allerede forsker på de beste løsningene innen feltene for å sammen skape løsninger som pusher utviklingen videre, forklarer Ralston.

– Det vi tilfører nabolagene kan i noen tilfeller være så enkelt som å bygge et urbant parsellområde eller delte rom og funksjoner i et allerede etablert område – eller det kan være å utforme et helt nytt område ved bruk av Ideal Design Process,

En ideell bydel inkluderer mennesker i ulike aldre, livssituasjoner, bakgrunner og sosiale lag som alle skal være med i tankene når en former et nabolag, og gjerne medvirkende. En må også ta høyde for at mennesker ikke blir på samme sted som de blir født for alltid, og at migrasjon blir aktuelt for flere. 

Manifestet blir skissert av Idealist-grunderne

Lokal forankring

– Da vi startet Idealistbevegelsen var det for å forankre prosjektene i ulike lokale kontekster. Det er viktig at vi jobber med partnere som har lokal tilhørighet. Selv er jeg og Alexandre i bevegelse, akkurat nå beveger vi oss mellom Bergen, Oslo og Grenoble. I Bergen samabeider vi med Insitutt for Design, ved Universitetet i Bergen. De har en lokal forankring som er viktig for at prosjektene blir relevante for de som bor der, forteller Ralston.

– Ideal Village vil ikke være likt i Grenoble, som her i Bergen. Det handler om å lage en ny versjon av fremtiden og kollektive drømmer formet av den lokale konteksten. 

Et ideelt manifest

Ideal Lab er en bevegelse og initiativtakerne ønsker å invitere inn andre til å jobbe ut fra de sammen prisippene. Idealistene jobber ut fra et manifesto som legger vekt på verdier som åpenhet, utforsking, rettferdighet  og videreføring.

Les manifestet her:

 

Er du en idealist?

Birgitta forteller at alle som kjenner seg igjen i manifestet kan bli med på bevegelsen:

– Hvis du brenner for å gjøre verden til et bedre sted og ønsker å bidra med din kompetanse, kan du være med. Jo bredere kompetanse som er representert i arbeidsgruppen, jo rikere blir prosjektet.

Nå ønsker Ralston og Bau å gjøre tema fra forskning gjennom designprogrammet Ideal Lab, til tjenester i designselskapet med samme navn.

– Markedet har modnet, og flere ser at det ligger stor verdiskaping i jobbe med samfunnsproblemer på denne måten. Vi tar med oss dette videre inn i alle typer designoppdrag i Ralston & Bau fremover, avslutter Ralston. 

Ideal Village Symposium

24. januar 2018 møttes Idealister på Fakultet for kunst, musikk og design ved UiB. Her reflekterte de sammen og forestilte seg sitt foretrukne fremtidige samfunn, landsby og nabolag, gjennom forskning fra designgruppen ved Institutt for design og Ralston & Bau.

Deltakere på møtet (f.v.): Alexandre Bau (KMD UiB og Ralston & Bau), Hilde Øvreeide (Råvarene & Design Thinking-alumni), Bente Irminger (KMD UiB), Anne-Len Thoresen (KMD UiB), Hulda Seterås Fadnes (Design Thinking-alumni og Accenture), Dora Ísleifsdóttir (KMD UiB), Birgitta Ralston (Ralston & Bau og Design Thinking-alumni), Agnes Tvinnereim (Bærekraftig liv og Design Thinking-student), Anthony Quinn (Central St-Martins). Ikke med på bildet: Svein-Petter Knudsen (KMD UiB)

Gründere av Idealistbevegelsen og samarbeidspartnere i Ideal Village

Birgitta Ralston & Alexandre Bau, Ralston & Bau – Norge
Béatrice Josse, director, MAGASIN des Horizons – Grenoble, Frankrike
Ambra Trotto, Studio Director, RI.SE Interactive – Umeå, Sveriga
Anthony Quinn, Head of Ceramics, Central Saint-Martins, – London, Storbritannia
Eva Gonzales-Sancho, Maker & Co-Curator, Oslo Pilot – Oslo, Norge