Kreative byråer i nord går sammen for å fremme verdien av design

Vi har møtt Skallebanken og fikk dele erfaringer fra ti år med Design Region Bergen.

Publisert 10.01.2018

Det var Innovasjon Norge som anbefalte initiativtakerne bak Skallebanken å ta kontakt med Design Region Bergen (DRB) for å høste erfaring og inspirasjon. Satsingen er igangsatt av byråene Hipp Hurra, Deadline Media og Chili i samarbeid med Sør Troms Regionråd. 

Skallebankens problemstilling er kjent: Hvordan kan design- og den kreative sektoren arbeide sammen for å skape bedre vilkår, anerkjennelse og synlighet for feltet?

– Det er langt mellom oss i nord og en utfordring at mange smarte hoder drar sørover for å ta utdanning. I tillegg ser vi at det er lav forståelse for verdien av design- og kreativ kompetanse i det øvrige næringslivet her i nord. Fantastisk dyktige designere får sjelden oppdrag som omfatter mer enn profil og utforming. Som et resultat er det over 80 kreative bedrifter i Nord-Norge som ikke utnyttes til sitt fulle potensiale.

Vi vil slå en nordnorsk knyttneve i bordet, og få det her til!

– Jan Roger Eriksen, Chili

En forstudie gjennomført av Skallebanken bekrefter at det er behov for en bransjeorganisasjon i regionen. Nå starter arbeidet med å utarbeide en passende organisasjons- og medlemsskapsstruktur, og finne ut hvilke aktiviteter Skallebanken skal prioritere.

What's in it for me?

Leder for eksperimentering, Torhild Eide Torgersen delte sine erfaringer og tanker rundt klyngesamarbeidet de siste fem årene:

– Det koster å være med i klyngesamarbeidet, men det er viktig at bedriftene forstår at spørsmålet ikke må være hva de hver og en konkret får igjen for de pengene. Det handler vel så mye om hva de er villig til å betale for at det offentlige investerer mange millioner i bransjen deres.

– En klynge er ikke en forening hvor en kan lene seg tilbake og ta imot. En er nødt til å melde seg på og jobbe aktivt for å løfte bransjen i felleskap. Og det med betydelig finansiell støtte fra det offentlige når en er en del av klyngeprogrammet slik Human Innovation er.

Torgersen delte videre erfaringer fra arbeidet med å få opp Design Thinking-studiet, et tverrfaglig unvervisningsopplegg i samarbeid mellom NHH, HVL, UiB og NTNU.

– Tidligere ble designere i stor grad engasjert for å gjøre «pynteoppgaver», og fikk ikke bruke den fulle kompetansen sin. Med Design Thinking-studiet utdanner vi både designere, økonomer og ingeniører til å se verdien som ligger i design og brukerdrevet metodikk. Det forberedende arbeidet og studiet i seg selv har vært avgjørende for utviklingen vi ser i regioen vår i dag og at det er økende etterspørsel etter designkompetanse.

Over: Klyngeleder Per-Arne Hvidsten Larsen, forteller om Human Innovation og arbeidet med å posisjonere klyngen nasjonalt.

Over: Direktør i DRB, Monica Hannestad, tegner og forklarer.

Over: Skallebanken fikk en omvisning av det innovative miljøet på Marineholmen. Her forteller Trygve Trohaug om nyoppstartede Marineholmen Makerspace.