Design Region Bergen støtter næringskomiteens forslag om å flytte DogA-stillinger ut av Oslo

Foto: Rune Sævig

Det har vært rettet hard kritikk mot ressursbruk og internt rot i DogA den siste tiden. Nå foreslår næringskomiteen å flytte ressurser til lokalt forankrede initiativ utenfor hovedstaden

Publisert 19.12.2017

I Næringskomiteens instilling om bevilgninger på statsbudsjettet for 2018 stiller komiteen spørsmål ved hvorvidt det er hensiktsmessig å ha alle DogAs stillinger sentrert i Oslo.

«Komiteen mener regjeringen må vurdere om det er hensiktsmessig å ha alle stillingene lokalisert i Oslo. En økt regionalisering av stillingene vil kunne skape god dynamikk mellom ulike miljø og styrke regionale fortrinn.»

De mener også at det bør være et tydeligere mandat på at DogA skal støtte og legge til rette for samarbeid med lokalt forankrede initiativ i øvrige deler av landet: 

«Norsk design- og arkitektursenter bør få et tydelig mandat til å støtte lokalt forankrede initiativ med potensial til økt verdiskaping. Mandatet bør også bli tydeligere på å fremme bruk av design og arkitektur i hele landet, og i alle sektorer med nasjonale fortrinn. Norsk design og arkitektursenter bør legge til rette for samarbeid med tilsvarende miljø i resten av landet

Design Region Bergen støtter naturlig nok denne innstillingen og direktør Monica Hannestad har tatt til orde for desentralisering av DogA gjentatte ganger.

Det er verdt å presisere at DRB ikke mener at «DogA skal flyttes til Bergen», men at de 40 stillingene som i dag er plassert i Oslo bør fordeles utover i landet der næringer har nasjonale fortrinn, og det er ikke kun i Oslo. Både Bergen, Tromsø, Stavanger og Kirkenes er eksempler på byer med allerede sterke designmiljø rundt velfungerende organisasjoner. Miljøene er av høy nasjonal relevans, og vi mener, som komiteen, at det ligger stort verdiskapingspotensiale i å styrke disse. 

«Det er der det er lokale næringer en bør satse», sier Moncia Hannestad til NRK. «I Bergen arbeider vi tett sammen med kommunen, fylket og akademia, og ser umiddelbare effekter av å arbeide tett der næringen og samfunnsaktørene er selv. Og det er ikke bare langs Akerselven. Det er helt klart at en bør flytte aktivitet ut av Oslo».

Hør innslaget fra NRK Hordaland:

 

DogA (Design og Arkitektur Norge)

Stiftelsen Design og arkitektur Norge (DOGA), tidligere Norsk design- og arkitektursenter, er en norsk stiftelse som ble etablert 1. mai 2014 da c fusjonerte.

DOGA skal fremme forståelse for, kunnskap om og bruk av design og arkitektur fra et nærings- og samfunnsmessig perspektiv. Stiftelsen skal fremme kvalitet og nytenking ved bruk av design og arkitektur for utvikling av omgivelser, produkter og tjenester.

Siden fusjoneringen av Norsk Form og Norsk Designråd i 2014 har DogA hatt store interne utfordringer og har blitt kritisert for at for mye av ressursene i organisasjonen går til intern administrasjon. DogA mottar årlig rundt 70 millioner kroner fra Nærings- og Fiskeridepartementet, en pott som i liten grad kommer designmiljøene utenfor hovedstaden til gode.

Les mer: