Har du meninger om hvordan Bergen bør utvikles for fremtiden?

Dato & tid
11.12.2017 19:00 — 11.12.2017 21:00

Vi tar imot skriftlige henvendelser og påmelding til workshopen på mail, info@bergenarkitektforening.no, t.o.m. fredag 8. desember 2017.

DT Bergen-alumna Hulda Seterås Fadnes vil lede workshopen.

Sted: Zinken Hopp på Litteraturhuset i Bergen

Bli med på workshop for å bidra til en felles høringsuttalelse på vegne av design- og arkitekturfeltet.

Publisert 05.12.2017

Sammen med Bergen Arkitektforening, Norske landskapsarkitekters forening, BOBY og Byarkitekten inviterer vi til workshop for å utarbeide høringsuttalelse(r) til Kommuneplanens arealdel 2016 (KPA2016).

Målet med workshopen er å legge til rette for at arkitekt-, planlegger- og designfagene i Bergen kan ha en tydelig og sterk felles stemme i debatten om utforming av ny KPA for Bergen.

Arrangørene vil i etterkant av workshopen sende høringsuttalelsen(e) på vegne av deltakerne til Bergen kommune v/ kommuneplanavdelingen. Byarkitekten vil utarbeide en separat høringsuttalelse på vegne av egen etat.

For å legge et godt grunnlag for workshopen, ønsker vi også å få tilsendt skriftlige innspill til høringsuttalelsen i forkant av møtet. Hva ønsker du skal vektlegges høringsuttalelsen? Det er fritt å sende innspill selv om man ikke har anledning til å delta på selve workshopen.

Mer informasjon om forslaget til ny KPA:


Vel møtt!