Spilebroen: Framtidens brobyggere

Foto: Anett Fengestad

Sosialt, kulturelt, bærekraftig og teknisk – mandag 27. November ble den unike «Spilebroen» montert på Strandkaien mellom Fiskehallen og Strandkaiterminalen

Publisert 29.11.2017

157 elever ved 9. trinn på Rothaugen Skole og 15 studenter ved Institutt for Design, UiB har sammen brukt omtrent 2800 timer det siste året på å bygge broen, bestående av ca. 1,6 mil med trespiler og ca. 9000 sammenføyninger. Broen er 16 meter lang, og de greide det ingeniørene ikke trodde var mulig – nemlig å spenne så langt, med svært tynne dimensjoner. 

 

Bakgrunn for prosjektet

Klima og bærekraft

Materialet tre er en fornybar ressurs. Det er det byggematerialet som krever minst energi i sin fremstilling og materialet har solide kvaliteter som gjenbruk og karbonlagring. Sett i et klima- og bærekraftperspektiv er dette vårt beste byggemateriale og her ble ungdommen utfordret til å bli kjent med treet og å utfordre det.

Samhold og fellesskap

157 ungdommer jobbet med et felles prosjekt, sammen med lærere, studenter og faglige fra UiB. De jobbet gruppevis og i lag, og alle var med på saging, liming og vurdering av hvor konstruksjonen måtte styrkes og forsterkes. Hver og en bidro – og sammen utfordret de både tyngdekraften og konstruktive prinsipper.

Praktisk erfaring

Tilegning av kunnskap skjer på ulike måter og ulike arena. De praktiske fagene mobiliserer en rekke sanser og erfaring basert kunnskap – der opplevelser blir til erfaringer og erfaringer blir til kunnskap er en viktig metode,

«Learning by doing»

I dette prosjektet måtte elevene «tenke med hendene» der de kjente etter i trestrukturene om de var sterke nok  – før de gikk inn og gjorde tiltak.

Ta utfordringer

Dette prosjektet skulle sprenge noen grenser og det skulle prøves ut noe helt spesielt. «It is not an experiment if you know it will work»: Her ble mer en 1,6 mil med trespiler satt i system av over 300 hender. Utfordringen var å lage en bro som skulle kunne spenne meget langt. 

Studentene klarte målet! Med et spenn på 16 meter med 5x5mm spiler mellom Fiskehallen og Strandkaiterminalen vekket de stor oppsikt.

 

Spilebroen er et samarbeidsprosjekt mellom

Fakultet for Kunst, Musikk og Design (KMD), Rothaugen Skole og Bergen Kommune