Juss deg opp: Den nye personopplysningsloven

Dato & tid
13.12.2017 13:00 — 13.12.2017 16:00

Fra 11:30
Felleslunsj med julegrøt hos BTO

13 til 14
Overordnet innføring i den nye personopplysningsloven

14 og utover
Halfdan Mellbye og Ketil Sellæg Ramberg er tilgjengelige for veiledning rundt konkrete problemstillinger

Sted: Mellomrommet hos BTO, Thormøhlens gate 51

Hvilken betydning vil de nye reglene ha for prosjekter som samler inn mye informasjon om mennesker? Advokatene fra SANDS gir oss svar.

Publisert 23.11.2017

Gode løsninger fordrer inngående forståelse og innsikt rundt brukeren av produktet eller tjenesten. Brukerdrevet metodikk som Design Thinking legger stor vekt på empati og innhenter informasjon om målgruppen gjennom blant annet dybdeintervjuer og observasjon. Men hva er egentlig reglene for innhenting og lagring av slik personlig informasjon?

Med den nye personopplysningsloven på trappene, har vi spurt Ketil Sellæg Ramberg og Halfdan Mellbye i SANDS om de kan gi en innføring i hvilken betydning loven har for dem som arbeider med å innhente innsikt. 

Kan man for eksemepel lagre informasjon i skyen? I så fall, hvor lenge? Og hva med sikker sletting av filer? Hvilke regler gjelder når man arbeider med grupper som pasienter, eldre eller barn? Alt dette og mer vil du få svar på denne dagen.

Vi starter med en times introduksjon til lovverket før alle som har spørsmål knyttet direkte mot et prosjekt vil få tilbud om invidivuell veiledning. SANDS er tilgjengelig i Mellomrommet hos BTO ut dagen.

Ta med deg egne problemstillinger og få svar på alt du lurer på!