Bergen kommunes byutviklingskonferanse 2017: Kvalitet?

Dato & tid
24.11.2017 09:00 — 24.11.2017 16:00

Bindende påmelding

Sted: Grieghallen, Bergen

Hva mener vi egentlig når vi snakker om kvalitet i byutviklingen? Se programmet og meld deg på Bergen kommunes Byutviklingskonferanse 2017.

Publisert 06.10.2017

PROGRAM

08.30 VISJONER FOR KVALITET

 • Visjoner for Bergens utvikling:fortetting med kvalitet
  Anna Elisa Tryti, byråd for byutvikling 
 • Urban kultur mellom byfellesskap og byfjellesskap
  Cecilie Andersson, rektor Bergen Arkitekthøgskole
  Joakim Skajaa, prorektor Bergen Arkitekthøgskole 
 • Arkitektur som verktøy
  Maria Molden, Byarkitekten


10.05 RAMMEVILKÅR OG VERKTØY FOR Å SKAPE KVALITET

 • Arkitektur og merverdi
  Line Ramstad, Arkitektbedriftene 
 • Hvordan vil vi bo og leve i den tette byen?
  Cathrine Vigander, daglig leder Element Arkitekter 
 • Handlingsrommet i skjønnhetsparagrafen
  Eskild Norum Bakken, doktorgradsstipendiat NTNU 
 • Opplevd kvalitet i ulike bergensrom
  Film, Byarkitekten


Lunsj

 • En økonomisk betraktning over gleden ved kvalitet og arkitektur
  Irene Nygårdsvik, Spekulatoriet 
 • Byarkitekturens sosiale implikasjoner
  Per Gunnar Røe, professor i samfunnsgeografi, UiO 


13.00 HVORDAN SKAPER VI KVALITET I BERGEN?

Å bygge og forvalte kvalitet - perspektiver fra byutviklingsetatene:

 • Kommuneplanens arealdel som svar på samfunnsdelens mål
  Mette Svanes, Plan- og bygningsetaten 
 • Med visjonen "Vi får byen til å leve"
  Lise Reinertsen, Bymiljøetaten 
 • Hvordan planlegge for fremtidens klima og samtidig få en mer attraktiv by: BEGIN-prosjektets muligheter
  Magnar Sekse, Vann- og avløpsetaten 
 • Sirkulært særpreg: Byantikvaren som laboratorium for kvalitet 
  Mette Torslett, Byantikvaren 
 • Extreme make-over: smau edition
  Jo Torgersen, Dragefjellet Minifestival
 • Realisering av alternative boformer - fra Vallastaden til Grønneviksøren
  Iwan Thompson,landskapsarkitekt Lala Skøyen 
 • Utdeling av Brgen kommunes Arkitektur- og byformingspris 2017

 

Se også: