Bergen kommunes byutviklingskonferanse 2017: Kvalitet?

Tid
09:00 16:00

Sted: Grieghallen, Bergen

Alle er opptatt av kvalitet. Men hva mener vi egentlig når vi snakker om kvalitet i byutviklingen? Hvilke kvalitetskriterier bruker vi når vi skal vurdere en bygning, et byrom, en by?

Mer info kommer! Sett av datoen.