Relating Systems Thinking and Design 6

Dato & tid
18.10.2017 08:00 – 20.10.2017 20:00

Pris
Student: €90
Normal pris: €180

Sted: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Maridalsveien 29 i Oslo.

Bli med på et spennende, tverrfaglig symposium som samler et variert internasjonalt nettverk av systemtenkere fra design og arkitektur, utdanning og forskning.

Publisert 08.09.2017

Årets tema

Årets tema er holistiske tilnærminger til bærekraft, økonomi og demokrati og omfatter ulike perspektiver knyttet til det demokratiske samfunn:

 • Demokratisk deltakelse og politisk innovasjon
 • Bærekraftig forretningsinnovasjon
 • «Blomstrende» samfunn (Flourishing Societies, Ehrenfeld)
 • Utforming av arkitektur, bosetninger og bymiljøer 
 • Foredrag og parallellsesjoner henter innhold fra reelle prosjekter og vil belyse potensialer for systemdesign i mange komplementære temaer:
 • Sosial effekt av endringsprogrammer
 • Befolkningers helse og velvære
 • Øko-design og bioregionutvikling
 • Innbyggerorientering og regionale økonomier
 • Sosio-tekniske- og teknologiske systemer
 • Andre temaer knyttet til systemtenkning og design 

Foredragsholdere

Foredragsholderne vil gi et inspirerende utvalg av perspektiver på endringene i designpraksis og utdanning, som følge av den kontinuerlig økende kompleksiteten i våre tjenester, systemer og samfunn.

 • Lucy Kimbell, direktør av UAL Innovation Insights Hub og Professor of Contemporary Design Practices, University of the Arts London
 • John Ehrenfeld, forfatter av Flourishing: A Frank Conversation about Sustainability og tidligere direktør av MIT Program on Technology, Business, and Environment
 • Toshiko Mori, Arkitekt, Future of Cities, Sustainable architecture
 • Richard Buchanan, professor i design, management and information systems
 • Sabine Junginger, leder for Competence Center for Design and Management ved University of Applied Sciences and Arts Lucerne 
 • Karl Otto Ellefsen, Urbanist, Professor Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Om Relating Systems Thinking and Design

Siden starten i Oslo i 2012 har Relating Systems Thinking and Design fremmet og stimulert den fremvoksende dialogen og nytekningen innenfor systemtilnærminger i design. Etter to år i Canada, er symposiet nå tilbake hos Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.