Foreslå kandidater til Innovasjonsprisen for universell utforming innen 12. mai

Til søknadsskjema

Tid
08:00 09:00

Innovasjonsprisen for universell utforming hedrer virksomheter, designere og arkitekter som på en nyskapende måte har utviklet produkter, tjenester og omgivelser som bidrar til et mer inkluderende samfunn.

I 2017 skal åtte nye innovative prosjekter hedres for en inkluderende og brukersentrert utviklingsprosess. Prisen er åpen for alle, og du kan søke med egne prosjekter eller foreslå kandidater som fortjener anerkjennelse.

Det er enkelt og gratis å søke. Du kan sende inn forslag til egne eller andres prosjekter innen 12. mai i dette søknadsskjemaet.

Les mer og se tidligere vinnere hos DOGA: