Juss deg opp med SANDS

Dato & tid
03.04.2017 13:00 — 03.04.2017 14:00

Kl
13–14

Arrangementet er gratis og det vil være lett servering.

Sted: Mellomrommet BTO, 2. etg Vitensenteret Thormøhlensgate 51

Vil du vite mer om arbeidsrett og hvordan finne frem i systemet rundt innovative anskaffelser? Kom og få en kort innføring i dagens tema og benytt sjansen til å stille spørsmål til de juridiske hodene

Publisert 21.03.2017

Velkommen til juridisk lunsj med advokatfirmaet SANDS hos oss 3. april kl 13.

Halfdan Mellbye, advokat og partner i SANDS, gir en introduksjon til temaet Innovative anskaffelser.

Regelverket om offentlige anskaffelser er basert på at det offentlige går ut i markedet med anbudskonkurranser der det som skal kjøpes inn er nøyaktig beskrevet. I et slikt system kan det bli utfordrende å få frem nye og innovative løsninger på de behovene det offentlige skal løse. Innovative anskaffelser har derfor kommet opp som et tema der spørsmålet er hvordan man kan planlegge og gjennomføre anskaffelser slik at det offentlige får fram gode nye løsninger.

Torkel Tveit, advokat og partner i SANDS, gir en kort innføring i følgende temaer før det åpnes for spørsmål:

– Endringer i arbeidsforhold
Mange arbeidsgivere lurer på hvilke endringer de kan gjøre i et arbeidsforhold. Kan man endre på arbeidstakers arbeidssted/arbeidstid, endre på arbeidsoppgaver og ansvar? Tveit vil oppklare forholdene.

– Oppsigelser                                               
Hvordan kan et arbeidsforhold avsluttes med oppsigelse av arbeidstaker? Tveit gjennomgår grunnvilkårene for oppsigelse av arbeidstakere.

I introduksjonen presenteres ulike løsninger som kan benyttes for å få til innovasjon innenfor de rammene regelverket for offentlige anskaffelser gir, før det åpnes for spørsmål og innspill.

SANDS

SANDS (tidl. Steenstrup Stordrange) har kontor både i Oslo og Bergen. I Bergen har de avtaler med de etablerte innovasjonsmiljøene. De forplikter seg til å levere spesialisttjenester på alle rettsområder som er aktuelle for våre medlemmer. Det skal omfatte selskaps- og skattemessige forhold, incentivordninger, finansiering, immaterielle rettigheter, lisensiering, konsortier, leveransekontrakter, rettigheter ved offentlig saksbehandling, tillatelser og miljøspørsmål.

Advokatene er til stede på BTO hver mandag. De skal gi en første konsultasjon gratis. Den er ment for å avklare problemstillinger og å løse mindre spørsmål. Dersom virksomheten ønsker å gå videre med et oppdrag gis det 25% rabatt på ordinær timepris. Ordinær timepris er gitt et tak i avtalen med DRB.  Rabatten er ment for oppstartsbedrifter, i avtalen omtalt som «virksomheter som er nye og i tidligfase».

Er det upraktisk å møte advokatene på BTO kan man treffes på deres kontor i sentrum eller på telefon.