Arkitekturpsykologi – Hva er et godt sted å arbeide?

Dato & tid
27.03.2017 09:30 — 27.03.2017 16:30

Kl 09:30 – 16:30

Frist for påmelding er søndag 19. mars

Sted: Høgskulen på Vestlandet, Campus Kronstad (Inndalsveien 28), Auditorium 8 (D110).

SMAP-prosjektet inviterer beslutningstakere og påvirkere i byggenæringen, akademisk ansatte med interesse for helse, arbeidsliv og byggfag, og øvrige interessenter til dagskonferanse 27. mars

Publisert 15.02.2017

Arkitekturpsykologi fokuserer på menneskenes oppfatning, opplevelse og bruk av ulike typer bygninger. Verdien av å involvere brukerne er ikke minst viktig i forbindelse med bygging og ombygging av kontorbygg, for å sikre at utformingen av arbeidsplassen i størst mulig grad fremme de ansattes arbeidsoppgaver og produktivitet, og tilfredshet på arbeidsplassen.

På konferansen vil det bli presentert ulike perspektiver på brukermedvirkning; hva som er gjeldende lover og regler på området, ulike praksiser, og hvilke faktorer som kan hemme og fremme konstruktiv brukermedvirkning gjennom hele byggeprosessen.

Se fullt program her

Arrangementet finner sted på Høgskulen på Vestlandet, Campus Kronstad (Inndalsveien 28), Auditorium 8 (D110).

 Spørsmål om konferansen kan rettes til knut.risnes@hvl.no

SMAP-prosjektet

SMAP-prosjektet er et forsknings- og innovasjonsprosjekt som skal gjøre norske arbeidsplasser smartere, mer attraktive og produktive.

Prosjektet er et tverrfaglig prosjekt mellom byggfag og psykologi, og bygger bro mellom forskning og praksis.

I 2018 er en egen merkeordning for arbeidsplasser på plass.

Prosjektet er tildelt midler fra Norges Forskningsråd, og ferdigstilles i 2018. Totalrammen er på rundt 28 millioner kroner.